IPSec Miljö / Bilpolicy  

IPSec ställer de högsta kraven på använd utrustning. Så också på de fordon som används. Bland kraven finns miljöhänsyn och låga driftskostnder, men också anständig service.

Resultatet blir Toyota Prius hybridbil.

Till skillnad mot Aftonbladets collin så änvänder IPSec fordon och har praktisk erfarenhet av fordon och miljöarbete.

Frågan om bilpolicy aktualiserades vid det sista verstadsbesöket som gjordes hos den föregående leverantören ( en leverantör som uppenbarligen snart är historia). När beslutet väl var fattat att överge denne leverantör var frågan "till vad ?"

Svaret var en modern och ren bil där det finns fungerande verkstäder.

75000 km senare

Prius fungerar som den skall. Inga fel, servicen helt ok. C.a 0.51 l/mil

6 år och 2 prius senare


Antalet oplanerade verkstadsbesök : 0
Antalet startproblem : 0
Antalet mil totalt ( ungefär) : 22000
Bränsleförbrukning med gen 4 prius : 0.45 i snitt. Mer på motorväg, mindre i stan.

Sidan ändrad 5 Mars 2007

Sidan ändrad 12 dec 2013